MAGUNKRÓL

MŰKÖDÉSI TERÜLETEINK

CÉLJAINK ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK

Szociális tevékenység, családok segítése

Nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Gyermek és ifjúságvédelem

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A testi és lelki egészségmegőrzés elősegítése, ismeretterjesztés, oktatás

Különböző korosztályba tartozó közösségek szervezése, építése, fejlesztése

Természet és környezetvédelmi tevékenység, környezettudatosság népszerűsítése, programok szervezése, ismeretterjesztés

A gyermek és ifjúsági sport támogatása, sportprogramok szervezése

Emberi és állampolgári jogvédelmi feladatok felvállalása

A gyermekek jogainak, a jövő nemzedékének érdekeinek védelme

A veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme

Fogyasztóvédelem keretében a szolgáltatásokhoz és értékesítéshez kapcsolódó jogok érvényesülésének segítése, képviselete

A tudatos fogyasztói tájékozottságnak a javítása

SZERVEZETI DOKUMENTUMOK

Nyilvános adataink megtekinthetők a letöltés gomb használatával.