MAGUNKRÓL

Alapítványunk 2020 év eléjén alakult gyöngyösi székhellyel.

Mozgalmas és aktív év van mögöttünk, honlapunkat áttekintve megismerhető eddigi tevékenységünk.

2020 augusztusában telephelyet létesítettünk Fehérgyarmaton, ahol létrehoztuk az Ezerszín Szociális boltot és közösségi teret.

Mindkét településen rendelkezünk az adományok kezeléséhez raktárhelyiséggel.

Munkánkat kizárólag lelkes önkénteseink bevonásával végezzük, akik nélkül ezeket az eredményeket nem tudnánk felmutatni.

Köszönet érte mindannyiuknak!

MŰKÖDÉSI TERÜLETEINK

CÉLJAINK ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK

Szociális tevékenység, családok segítése

Nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Gyermek és ifjúságvédelem

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A testi és lelki egészségmegőrzés elősegítése, ismeretterjesztés, oktatás

Különböző korosztályba tartozó közösségek szervezése, építése, fejlesztése

Természet és környezetvédelmi tevékenység, környezettudatosság népszerűsítése, programok szervezése, ismeretterjesztés

A gyermek és ifjúsági sport támogatása, sportprogramok szervezése

Emberi és állampolgári jogvédelmi feladatok felvállalása

A gyermekek jogainak, a jövő nemzedékének érdekeinek védelme

A veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme

Fogyasztóvédelem keretében a szolgáltatásokhoz és értékesítéshez kapcsolódó jogok érvényesülésének segítése, képviselete

A tudatos fogyasztói tájékozottságnak a javítása

SZERVEZETI DOKUMENTUMOK

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke